saska jimą

psl. rêkanstrûkcia

wenska jimą

polska jimą

kriz

deutscher Name

usl. Rekonstruktion

wendischer Name

polnischer Name

Kreis

nazwa niemiecka

rekonstrukcja psł.

nazwa połabska

nazwa polska

powiat

Altentreptow

*staryjь terbětovъ

Stare Tribiatow

Trzebiatów Stary

Mecklenburgische Seenplatte

Altlandsberg

*jably

Jable

Jabły

Märkisch-Oderland

Angermünde


Wągrèwusté

Węgroujście

Uckermark

Anklam

*tąglinъ

Tųglin

Tęglin

Vorpommern-Greifswald

Arendsee (Altmark)

arense

Jarènzé

Jareńże

Altmarkkreis Salzwedel

Arneburg


Jarnèbárk

Jarniebork

Stendal

Bad Belzig

*bělčicě

Bêlcica

Bielczyce

Potsdam-Mittelmark

Bad Doberan

*dobrjan(ь)

Dobrán

Dobrzań

Rostock

Bad Freienwalde (Oder)


Frywåud

Frywałd

Märkisch-Oderland

Bad Schwartau

*sъvŕtovъ

Såwartow

Świertów

Ostholstein

Bad Sülze

*solta??

Slåta

Słota

Vorpommern-Rügen

Bad Wilsnack

*olšьnjakъ

Welsniak

Wolszniak

Prignitz

Barth

*brdo

Bardo

Bardo

Vorpommern-Rügen

Beelitz

*bělica

Bêlicia

Bielica

Potsdam-Mittelmark

Bergen an der Dumme, Flecken

*gorskaja

Ģorska

Górska

Lüchow-Dannenberg

Bergen auf Rügen

*gora

Ģora

Góra

Vorpommern-Rügen

Berlin

*brlinъ

Barlin

Barlin

Berlin

Bernau bei Berlin

*brnovъ

Barnow

Barnów

Barnim

Biederitz

*bedricě

Bedrica

Biedrzyce

Jerichower Land

Biesenthal

*bezъdolъ??

Bezdol

Bezdół

Barnim

Bismark (Altmark)

Beese

Båzin

Bzin

Stendal

Boizenburg/Elbe

*byčina

Bycina

Byczyna

Ludwigslust-Parchim

Brandenburg an der Havel

*branьna?

Branna

Branna

Brandenburg an der Havel

Brück


Most

Most

Potsdam-Mittelmark

Brüel

*bryly?

Bryle

Bryły

Ludwigslust-Parchim

Brüssow

*brezovъ

Brezow

Brzozów

Uckermark

Buckow (Märkische Schweiz)

*bukovъ

Bukow

Buków

Märkisch-Oderland

Burg

*borъkъ??

Borak

Borek

Jerichower Land

Burg Stargard

*starъgordъ

Stargárd

Stargard

Mecklenburgische Seenplatte

Bützow

*budiševь

Budèsow

Budziszew

Rostock

Clenze, Flecken

*klęsko

Kliųsķe

Klęsko

Lüchow-Dannenberg

Crivitz

*krivica?

Kriwicia

Krzywica

Ludwigslust-Parchim

Damnatz

*dąbьcь

Dųbac

Dębiec

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg (Elbe)

*viki

Wiķe

Wiki

Lüchow-Dannenberg

Dargun

*dorgonjь

Darģon

Dargoń

Mecklenburgische Seenplatte

Dassow

*dŕžovъ

Darzow

Dzierżów

Nordwestmecklenburg

Demmin

*dyminъ

Dymin

Dymin

Mecklenburgische Seenplatte

Dömitz

*dymica

Dymicia

Dymica

Ludwigslust-Parchim

Eberswalde

*xvinovъ??

Chwinow

Chwinów

Barnim

Eggesin

*xyžinъ??

Chyzin

Chyżyn

Vorpommern-Greifswald

Elbe-Parey

*porajь

Poráj

Poraj

Jerichower Land

Eutin

*otynъ

Wåtyn

Wotyn

Ostholstein

Falkensee


Wåukązia

Wałkięża

Havelland

Fehmarn

*vymirjь

Wymâr

Wymierz

Ostholstein

Franzburg

*novaja kąpa??

Nowa Kųpa

Nowa Kępa

Vorpommern-Rügen

Friedland


Fredląd

Frydląd

Mecklenburgische Seenplatte

Friesack

*berzъskъ??

Bresk

Brzesk

Havelland

Fürstenberg/Havel


Warstèmbârk

Worstembark

Oberhavel

Gadebusch

*godibudjь

Ģodèbudz

Godzibudz

Nordwestmecklenburg

Gardelegen

*gord??-leben

Gardlêbne

Gardziebno

Altmarkkreis Salzwedel

Gartow, Flecken

*xrtovъ

Chartow

Chartów

Lüchow-Dannenberg

Gartz (Oder)

*gordьcь

Gardac

Gardziec

Uckermark

Garz/Rügen

*gordьcь

Gardac

Gardziec

Vorpommern-Rügen

Geesthacht


Ģestâcht

Giesztat

Herzogtum Lauenburg

Genthin

*jętinъ

Jątin

Jęcin

Jerichower Land

Gnoien

*gnojьno

Gnojne

Gnojno

Rostock

Göhrde

*gordъ

Gard

Gard

Lüchow-Dannenberg

Goldberg

*golъk-

Ģolķow

Gołków

Ludwigslust-Parchim

Gommern

*jętimirь??

Jątèmâr

Jęcimierz

Jerichower Land

Gorleben


Ģorlêbe

Gorleby

Lüchow-Dannenberg

Grabow

*grabovъ

Grabow

Grabów

Ludwigslust-Parchim

Gransee

*gręzovъ

Grązow

Grzęzów

Oberhavel

Greifswald


Gripswåud

Gryfia

Vorpommern-Greifswald

Grevesmühlen

*gněv-omlynъ??

Gnêwèmâlyn

Gniewomłyn

Nordwestmecklenburg

Grimmen

*grimy??

Grime

Grzymy

Vorpommern-Rügen

Gusborn


Ģuzbor

Gużbór

Lüchow-Dannenberg

Güstrow

*guščerov(ъ)

Ģustèrow

Guszczorów

Rostock

Gützkow

*gostъkovъ

Ģostķow

Gostków

Vorpommern-Greifswald

Hagenow

*ogьnьjevъ

Wegniow

Wogniów

Ludwigslust-Parchim

Hamburg

*bogoborjь?

Boģèbor

Bogobórz

Hamburg

Havelberg

*oblinъ

Wåblin

Hobolin

Stendal

Havelsee

*pričŕvьje

Percårvé

Przyczerwie

Potsdam-Mittelmark

Heiligenhafen

*versogord

Wresègárd

Wrzosogard

Ostholstein

Hennigsdorf


Jązdárp

Jężdorp

Oberhavel

Hitzacker (Elbe)

*lučьje

Lucê

Łucze

Lüchow-Dannenberg

Höhbeck


Jobêk

Jebak

Lüchow-Dannenberg

Hohen Neuendorf


Wysoka Nowa Wâs

Wysoka Nowa Wieś

Oberhavel

Jameln

*jьmelьnaja

Jėmelna

Imielna

Lüchow-Dannenberg

Jarmen

*jarominъ

Jarèmin

Jaromin

Vorpommern-Greifswald

Jerichow

*jarixovъ

Jarèchow

Jarzychów

Jerichower Land

Joachimsthal

*vorbъlinъ?

Warblin

Warblin

Barnim

Kalbe (Milde)

*kalava

Kalàwá

Kaława

Altmarkkreis Salzwedel

Karwitz

*korvica

Karwicia

Karwica

Lüchow-Dannenberg

Ketzin/Havel

*kosičinъ

Ķosècin

Kosiczyn

Havelland

Klötze

*kločimь

Klocim

Kłoczym

Altmarkkreis Salzwedel

Klütz

*ključě

Kliuce

Klucze

Nordwestmecklenburg

Krakow am See

*krakovъ

Kraķow

Kraków

Rostock

Kremmen

*kremenь

Kremén

Krzemień

Oberhavel

Kröpelin

*krěpelinъ??

Krêpèlin

Krzepielin

Rostock

Kühlungsborn

*xotěbądja

Chotêbųdza

Chociebędza

Rostock

Küsten

*xvostъno

Chostne

Chwostno

Lüchow-Dannenberg

Kyritz

*xoricě

Chorica

Chorzyce

Ostprignitz-Ruppin

Laage

*lavy

Lawe

Ławy

Rostock

Langendorf


Lųģèdor

Lęgowo

Lüchow-Dannenberg

Lassan

*lazjaně?

Laziane

Łaziany

Vorpommern-Greifswald

Lauenburg/Elbe


Låbègárd

Łabogard

Herzogtum Lauenburg

Lebus

*ljubušь

Liubes

Lubusz

Märkisch-Oderland

Lemgow

*lomъkovъ

Lomķow

Łomków

Lüchow-Dannenberg

Lenzen (Elbe)

*ląčьno

Lųcne

Łęczno

Prignitz

Liebenwalde


Lêwin

Lewin

Oberhavel

Lindow (Mark)

*lędovъ

Lądow

Lędów

Ostprignitz-Ruppin

Loitz

*lozica?

Lozicia

Łozica

Vorpommern-Greifswald

Lübbow

*ljubovъ

Liubow

Lubów

Lüchow-Dannenberg

Lübeck

*ljubika

Liubika

Lubica

Lübeck

Lübtheen

*ljubotinъ

Liubètin

Lubocin

Ludwigslust-Parchim

Lübz

*ljubъčь

Liubac

Lubecz

Ludwigslust-Parchim

Lüchow (Wendland)

*ljuchovъ

Liuchow

Luchów

Lüchow-Dannenberg

Luckau (Wendland)

*lukovъ

Luķow

Łuków

Lüchow-Dannenberg

Ludwigslust

*klenovъ

Klenow

Klonów

Ludwigslust-Parchim

Lüneburg

*glinь

Glin

Gliń

Lüneburg

Lychen

*lixъna

Lichna

Lichna

Uckermark

Malchin

*malexynja

Malèchinia

Malechinia

Mecklenburgische Seenplatte

Malchow

*malexovъ

Malèchow

Malechów

Mecklenburgische Seenplatte

Marlow

*mŕlovъ

Marlow

Mierłów

Vorpommern-Rügen

Meyenburg


Miågnèbárk

Migiembark

Prignitz

Mirow

*mirov(ъ)

Mirow

Mirów

Mecklenburgische Seenplatte

Möckern

*mokrinъ

Mokrin

Mokrzyn

Jerichower Land

Mölln

*mъlynъ

Målyn

Młyn

Herzogtum Lauenburg

Möser

*mozyrь??

Mozer

Mozyrz

Jerichower Land

Müncheberg

*ljubęžь

Liubąz

Lubiąż

Märkisch-Oderland

Nauen

*novina

Nowina

Nowina

Havelland

Neu Darchau

*novyjь dorgovъ

Nowe Darģow

Nowy Dargów

Lüchow-Dannenberg

Neubrandenburg

*novaja branъna

Nowa Branna

Nowa Brenna

Mecklenburgische Seenplatte

Neubukow

*novyjь bukovъ

Nowe Buķow

Bukowiec

Rostock

Neukalen

*kalьnjь

Kalan

Kaleń

Mecklenburgische Seenplatte

Neukloster

*kušinъ??

Ķusin

Kuszyn

Nordwestmecklenburg

Neuruppin

*novyjь rypinъ

Nowe Rypin

Nowy Rypin

Ostprignitz-Ruppin

Neustadt (Dosse)

*korica

Ķoricia

Korzyca

Ostprignitz-Ruppin

Neustadt in Holstein


Nowe Gard

Nowogard

Ostholstein

Neustadt-Glewe

*xlěvy

Chlêwe

Chlewy

Ludwigslust-Parchim

Neustrelitz

*novaja strělica??

Nowa Strêlicia

Nowa Strzelica

Mecklenburgische Seenplatte

Niemegk

*nemikъ

Nemek

Niemik

Potsdam-Mittelmark

Oderberg

*odro-berg

Wådrèbârk

Wodrobark

Barnim

Oldenburg in Holstein

*staryjь gord

Stare Gard

Starogard

Ostholstein

Oranienburg

*byčevъ

Bycow

Byczów

Oberhavel

Osterburg (Altmark)


Wåstrèbárk

Wosterbark

Stendal

Parchim

*porxomjь?

Parchom

Parchom

Ludwigslust-Parchim

Pasewalk

*pozděvlkъ??

Pozdêwåuk

Póździewilk

Vorpommern-Greifswald

Penkun

*pьnь-kunъ??

Pânķun

Pieńkun

Vorpommern-Greifswald

Penzlin

*pąsъlinъ

Pųslin

Pąślin

Mecklenburgische Seenplatte

Perleberg


Parlèbârk

Perelbark

Prignitz

Plau am See

*plavy

Plawe

Pławy

Ludwigslust-Parchim

Plön

*polna

Plåna

Płona

Plön

Potsdam

*postąpimь?

Postųpim

Postąpim

Potsdam

Preetz

*porěčьje

Porêcé

Porzecze

Plön

Premnitz

*perъměnica

Permênicia

Przemienica

Havelland

Prenzlau

*perъmyslavъ

Premèsláw

Przemysław

Uckermark

Prezelle

*bъčelьje

Båcele

Pszczele

Lüchow-Dannenberg

Pritzwalk

*perzъvolka

Prezwålka

Przezwółka

Prignitz

Putbus

?

Podbåz

Podbez

Vorpommern-Rügen

Putlitz

*podъlistь

Podlist

Podliść

Prignitz

Rathenow

*ortinovъ

Råtènow

Rocinów

Havelland

Ratzeburg

*ortiborjь

Råtèbor

Racibórz

Herzogtum Lauenburg

Rehna

*rany?

Rane

Rany

Nordwestmecklenburg

Rerik

*staryjь gordьcь

Stare Gardac

Starogardziec

Rostock

Rheinsberg


Rymbârk

Rymbark

Ostprignitz-Ruppin

Rhinow

*rynovъ

Rynow

Rynów

Havelland

Ribnitz-Damgarten

*rybnica dąbogora

Rybnicia-Dųbèģora

Rybnica-Dąbogóra

Vorpommern-Rügen

Richtenberg


Rekbârk

Rychbark

Vorpommern-Rügen

Röbel/Müritz

*orboly

Råbole

Roboły

Mecklenburgische Seenplatte

Rostock

*orzъtoka

Roztoka

Roztoka

freie Stadt

Salzwedel

*lěskovъ

Liasķow

Lasków

Altmarkkreis Salzwedel

Sandau (Elbe)

*sądovъ

Sųdow

Sędów

Stendal

Sassnitz

*sosъnica??

Sosnicia

Sośnica

Vorpommern-Rügen

Schnackenburg

*gadogordъ

Gadègárd

Gadogard

Lüchow-Dannenberg

Schnega

*sněga

Snêga

Śniega

Lüchow-Dannenberg

Schönberg

*malešev(ъ)

Malèsow

Maleszew

Nordwestmecklenburg

Schwaan

*zъvanjь

Zwan

Zwań

Rostock

Schwarzenbek


Carne Bêk

Czarny Potok

Herzogtum Lauenburg

Schwedt/Oder

*světь

Swêt

Świeć

Uckermark

Schwentinental


Swątênia

Święcina

Plön

Schwerin

*zvěrinъ

Zwêrin

Zwierzyn

freie Stadt

Seehausen (Altmark)


Záchyzne

Zachyżne

Stendal

Seelow

*zelovъ

Zelow

Ziołów

Märkisch-Oderland

Stavenhagen


Stawnoga

Stawnoga

Mecklenburgische Seenplatte

Stendal


Stianèdál

Ścinodla

Stendal

Sternberg


Strebârk

Strzebark

Ludwigslust-Parchim

Stralsund

*strěl-ovъ??

Strialow

Strzałów

Vorpommern-Rügen

Strasburg (Uckermark)


Strezbârk

Strzezbork

Vorpommern-Greifswald

Strausberg

*stružьje

Struzé

Struże

Märkisch-Oderland

Tangerhütte

*otynъ

Wåtyn

Wotyn

Stendal

Tangermünde


Tųgrèwusté

Tęgroujście

Stendal

Teltow

*dltovъ

Dåutow

Dłutów

Potsdam-Mittelmark

Templin

*tąpъlin

Tųplin

Tęplin

Uckermark

Tessin

*těšinъ

Têsin

Cieszyn

Rostock

Teterow

*teterov(ъ)

Teterow

Ciecierów

Rostock

Torgelow

*turogolvy

Turèglåwe

Turogłowy

Vorpommern-Greifswald

Trebel

*trěbelь

Trêbel

Trzebiel

Lüchow-Dannenberg

Treuenbrietzen

*berzinъ

Brezin

Brzezin

Potsdam-Mittelmark

Tribsees

*terbežь

Trebéz

Trzebież

Vorpommern-Rügen

Ueckermünde


Wåkra

Wkroujście

Vorpommern-Greifswald

Usedom

*uznamjь

Wuznám

Wuznam

Vorpommern-Greifswald

Velten


Wêlètin

Wielecin

Oberhavel

Waddeweitz

*vadovica

Wadèwicia

Wadowica

Lüchow-Dannenberg

Waren (Müritz)

*vorny

Warne

Warny

Mecklenburgische Seenplatte

Warin

*varinъ

Warin

Warzyn

Nordwestmecklenburg

Werben (Elbe)

*vŕbьno

Warbne

Wierzbno

Stendal

Werder (Havel)


Wardår

Werdarz

Potsdam-Mittelmark

Werneuchen

*vornovъ

Warnow

Warnów

Barnim

Wesenberg

*bělovъ??

Bialow

Białów

Mecklenburgische Seenplatte

Wismar

*vyšemirjь

Wysèmâr

Wyszomierz

Nordwestmecklenburg

Wittenberge

*bělogora

Bialèģora

Białogóra

Prignitz

Wittenburg


Wedbárk

Widbork

Ludwigslust-Parchim

Wittstock/Dosse

*vysoka?

Wysoka

Wysoka

Ostprignitz-Ruppin

Woldegk


Wåudåk

Wołdek

Mecklenburgische Seenplatte

Wolgast

*vologoščь

Wålèģost

Wołogoszcz

Vorpommern-Greifswald

Woltersdorf


Waltèrdor

Wolterowo

Lüchow-Dannenberg

Wriezen

*vresinъ

Wresin

Wrzesin

Märkisch-Oderland

Wustrow (Wendland)

*ostrovъ

Wåstrow

Wostrów

Lüchow-Dannenberg

Zarrentin am Schaalsee

*čŕnotinъ

Carnètin

Czarnocin

Ludwigslust-Parchim

Zehdenick

*cědenъnikъ

Cêdennek

Cedziennik

Oberhavel

Zernien

*čŕninъ

Carnin

Czernin

Lüchow-Dannenberg

Ziesar

*ezerьje

Jezèré

Jezierze

Potsdam-Mittelmark